ESKILSTUNA  STROKEFÖRENING         
Föreningshuset E18                                 
Eleonoragatan 18                                     hemsida: www.strokeforeningen.dinstudio.se
633 44 Eskilstuna                                     mailadress: stroke.eskilstuna@gmail.com
Föreningstelefon  0707 237898
 

 

                                           KONTAKTPERSONER 2023-2024

Ordförande:

Eva Klevefelt           tfn 076 340 77 99    e-post:  eva.klevefelt@telia.

 

Vice ordförande:

Clarence Palm                                tfn 076-946 44 20         

Ledamot: 

Eva Lindman, sekreterare             tfn 073-399 46 78

Maud Jansson                                tfn 070-348 51 75

Kerstin Jörtsö                                 tfn 076-164 60 76

Inga-Lill Ericsson                           tfn 070-220 39 02
Ulf Rönnemark                                tfn 070 679 31 51

  

Valberedningen:

vakant

 

Hemsidan:

Eva Klevefelt, se ovan